Chào mừng các anh chị đến với Thư viện Văn bản luật đã được đóng gói theo tác quyền MBTAG!

  • (M) Thư viện văn bản luật là tổng hợp hệ thống các văn bản do Nhà nước Việt Nam ban hành gồm các loại văn bản: Văn bản tổng kết và chỉ đạo, điều hành xây dựng Đảng và cơ quan hành chính; Văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản hành chính.
  • (B) Giúp cho việc tra cứu, lưu trữ, chia sẻ các loại văn bản thuận tiện, nhanh chóng và đơn giản.
  • (T) Các loại văn bản trong thư viện được cập nhật thường xuyên, công khai, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và hợp pháp.
  • (A) Đưa pháp luật đến với mọi người - Trở thành người bạn đáng tin cậy của mọi gia đình.
  • (G) Mọi người đều được trải nghiệm, sử dụng, tìm hiểu pháp luật hoàn toàn miễn phí.