CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty CP King Attorney cam kết sẽ bảo mật, tôn trọng, không tiết lộ những thông tin mang tính riêng tư của người dùng trong quá trình sử dụng các nền tảng của King Attorney. Người sử dụng dùng những thông tin cá nhân của mình trong việc đăng nhập/đăng ký tài khoản cá nhân trên website kaapp.net thì đồng nghĩa với việc người dùng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ và tin tưởng vào quá trình thu thập, xử lý, sử dụng và bảo mật thông tin của King Attorney. Người dùng nên xem trước nội dung “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây trước khi truy cập các nội dung khác trên nền tảng.

 

1. Thông tin do người dùng cung cấp

Nền tảng nhận được thông tin mà người dùng cung cấp khi tiến hành đăng ký tài khoản trên website kaapp.net. Khi người dùng đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng, hệ thống sẽ ghi nhận địa chỉ email của người dùng. Với các dịch vụ tư vấn chuyên sâu, King Attorney có thể yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin cá nhân khác để xác nhận danh tính bao gồm họ và tên, số điện thoại, địa chỉ (Thông tin chi tiết địa chỉ- thành phố nơi cư trú) và làm rõ nội dung, vụ việc mà người dùng yêu cầu.

       

2. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin thu thập từ việc người dùng đăng ký tài khoản có thể được King Attorney sử dụng để:

- Để cung cấp và duy trì Dịch Vụ của King Attorney, bao gồm cả việc theo dõi việc sử dụng Dịch Vụ của King Attorney;

- Để quản lý Tài khoản của người dùng: để quản lý đăng ký của người dùng với tư cách là người dùng Dịch Vụ. Dữ liệu Cá nhân người dùng cung cấp có thể cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch Vụ có sẵn cho người dùng với tư cách là người dùng đã đăng ký;

- Để liên hệ với người dùng nhằm cập nhật hoặc cung cấp thông tin các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ theo hợp đồng khi cần thiết hoặc cập nhật các chính sách mới, thực hiện các khảo sát người dùng để nâng cấp chất lượng dịch vụ và những nội dung khác liên quan;

- Hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng Ứng dụng;

- Liên hệ xác minh thông tin phản ánh khi cần thiết;

- Phản hồi thông tin xử lý trong các trường hợp đặc biệt;

- Điều chuyển thông tin đến các bộ phận xử lý thông tin phản ánh.

Với những thông tin mà người dùng cung cấp khi tiến hành dịch vụ chuyên môn, King Attorney sẽ sử dụng nhằm mục đích lưu trữ hồ sơ, thông tin khách hàng, thực hiện các thủ tục giấy tờ và triển khai việc cung cấp dịch vụ.

 

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

- King Attorney cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng một cách tuyệt đối, tất cả thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp sẽ được lưu trữ và bảo vệ bằng mọi cách thức có thể. King Attorney sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin theo chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

- King Attorney chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích cung cấp dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành theo phạm vi của mình.

- Thông tin người dùng sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng, ngoại trừ trường hợp cần thiết theo nội dung theo chính sách này. King Attorney luôn nỗ lực để đảm bảo an toàn cho thông tin của người dùng và duy trì sự tin tưởng của người dùng đối với nền tảng.

- Không sử dụng, không chuyển giao, chia sẻ, cung cấp thông tin người dùng cho các cá nhân, tổ chức không có trách nhiệm trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin người dùng bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, King Attorney có trách nhiệm thông báo đến người dùng.

 

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ đến khi King Attorney ngừng cung cấp Ứng dụng hoặc đơn vị sở hữu Ứng dụng chấm dứt hoạt động. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin người dùng sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của CÔNG TY CP KING ATTORNEY.

 

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của người dùng thuộc một trong những trường hợp sau:

- Chuyên viên nghiệp vụ làm việc tại đơn vị sở hữu thuộc King Attorney;

- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các trường hợp tiếp cận khác theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

 

6. Thay đổi về chính sách

King Attorney có thể thay đổi nội dung Chính sách bảo mật thông tin công bố tại website này để phù hợp với các nhu cầu hoạt động của website, cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ người dùng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách, King Attorney sẽ tiến hành thông báo các nội dung cập nhật đến cho người dùng thông qua các thông tin liên hệ mà người dùng đã cung cấp.

 

7. Thông tin liên hệ

Nếu người dùng có bất kỳ thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp nào về Chính sách Bảo mật của King Attorney, vui lòng liên hệ với King Attorney theo thông tin sau:

CÔNG TY CP KING ATTORNEY

Địa chỉ: 28D Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0963718946

Zalo: 0963718946

Email: info@kingattorney.com.vn