Quay lại

Tri ân Trần Quốc Việt

Trần Quốc Việt là kỹ sư công nghệ thông tin với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình, đặc biệt về blockchain. Việt được GS. TS Nguyễn Duy Luận giới thiệu với King Attorney, sau đó cùng ông và Nguyễn Quốc Toàn tham gia tư vấn cho App King Attorney (Vua App Luật sư 5.0) từ những ngày đầu hình thành. Việt đã có những đóng góp cũng như bình luận về cách thức tổ chức dữ liệu của App King Attorney và Việt sẽ tiếp tục đồng hành với sự phát triển của App.

1640341771260z3050704878099_00c4d215ced3c755d2dc6a5589e69dc8.jpg