Quay lại

Tri ân Stanley Huang

Trong chuyến đi đến Hoa Kỳ, Mario P giới thiệu với tôi Stanley Huang, là người đã đóng góp tài lực và vật lực cho KA Holdings. Tôi luôn biết ơn vì ông đã đồng hành xuyên suốt với sự phát triển của App King Attorney (Vua App Luật sư 5.0).

1640181552978Picture1-2.jpg