Quay lại

Tri ân PGS. TS Bùi Nguyên Khánh

PGS. TS Bùi Nguyên Khánh hiện là Phó Giám đốc phụ trách Học Viện Khoa Học Xã Hội - Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam đồng thời là Phó chủ tịch hội đồng Học viện. Sau khi tôi từ Hoa Kỳ về Việt Nam, thầy cùng GS.TS Trần Đình Hảo đã định hướng  cho tôi nghiên cứu sinh thêm đề tài tại Việt Nam mà cả hai thầy đều rất tâm đắc mang tên:

“Vận dụng nền tảng công nghệ trong việc xét xử trực tuyến giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại Việt Nam”.

Trên cơ sở đang có sẵn nền tảng App King Attorney, tôi đã bắt tay vào nghiên cứu. Tôi muốn gửi lời tri ân đến PGS. TS Bùi Nguyên Khánh, người đã gợi ý cho tôi đề tài nghiên cứu sinh mang tính mới và ứng dụng cao.

16403425676371640179566562image.png