Quay lại

Tri ân Lê Nguyễn

Lê Nguyễn cùng Nguyễn Lai là hai người đã dày công ngày đêm thiết kế giao diện cho App King Attorney và bộ nhận diện cho King Attorney sơ khai dựa trên những thiết kế ban đầu của KTS. Đỗ Mộng Hồng Trang. Lê Nguyễn tuy với vai trò thiết kế cho App nhưng luôn dành cho App King Attorney sự kỳ vọng đặc biệt, đặt niềm tin vào sức ảnh hưởng của App khi App thật sự hoàn thiện và ra mắt cộng đồng người dùng.

1640182153239image.jpeg