Quay lại

Tri ân Hồ Bảo

Nguyên là Chuyên viên pháp lý Hồ Bảo với khí chất chịu khó, kiên trì, có nhiều kỹ năng về nghiên cứu luật nên trong thời gian ngắn khi bắt đầu làm việc tại công ty, Bảo đã góp phần trong việc cập nhật các văn bản pháp luật vào hệ thống văn bản pháp luật cho App/Web King Attorney (KA) và hiện cũng đang hoàn thiện các dữ liệu khác.Hiện tại, Bảo đang thử sức tại môi trường khác nhưng trong tương lai gần, KA hy vọng Bảo sẽ trở thành một tiến sĩ luật sư và nếu có cơ hội sẽ đồng hành cùng KA trong nhiều kế hoạch sắp tới với vai trò là cộng sự.

1657854458642HO BAO.jpg