Quay lại

Tri ân Hồ An

Hồ An

An nguyên là nhân viên King Attorney Technology (KAT), đồng thời là sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. 

An đã có khoảng thời gian 02 (hai) năm gắn bó với Công ty, hỗ trợ đội ngũ KAT trong việc hoàn thiện App Ka. Với đức tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi và tư duy nhạy bén trong công việc, Hồ An đã có nhiều đóng góp cho Công ty. King Attorney hy vọng trong thời gian sắp tới Hồ An sẽ hoàn thành tốt việc học tập và trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác lâu dài với An. 

1647394634019Há» AN-2.jpg