Quay lại

Tri ân Đặng Ngọc Phúc Anh

Đặng Ngọc Phúc Anh

Phúc Anh nguyên là nhân viên King Attorney Books, cùng cộng sự đã và đang góp phần hoàn thành các quyển cẩm nang pháp luật.

Hiện tại, để cân bằng với việc học nên Phúc Anh đang tham gia hoàn thiện các quyển cẩm nang pháp luật tiếp theo cho công ty với vai trò là cộng tác viên. Công ty luôn ghi nhận những đóng góp của bạn và hy vọng trong tương lai, bằng sự nhiệt huyết hiện có, bạn sẽ đạt được những thành công nhất định.

1647394980648PHÃC ANH.jpg