Quay lại
Tin tức
6/13/2024, 5:00:00 PM

Tích hợp Chuyên môn Luật toàn cầu: Cuộc họp Chiến lược của King Attorney với Luật sư Zhang từ Hồng Kông

📅 Chiều ngày 24 tháng 5 năm 2024, không khí tại trụ sở chính của King Attorney đã trở nên nhộn nhịp đón chào Luật sư Zhang từ Hồng Kông cho một cuộc thảo luận quan trọng. Cuộc gặp này là một phần không thể thiếu trong chiến lược mở rộng toàn cầu của chúng tôi, nhằm mục đích tích hợp chuyên môn luật sư quốc tế vào hệ sinh thái King Attorney.

985ab5abe4bc47e21ead.jpg

🤝 Giao lưu giữa các Tinh hoa Pháp lý Buổi làm việc bắt đầu với phần giới thiệu về hoạt động và chuyên môn của cả Hai Bên, tạo tiền đề cho một cuộc đối thoại hợp tác. Luật sư Zhang, với kinh nghiệm phong phú trong cảnh quan pháp lý năng động của Hồng Kông, đã đưa ra những góc nhìn mới mẻ phù hợp với các mục tiêu chiến lược của chúng tôi.

16127dff2ce88fb6d6f9.jpg

💼 Thảo luận Tập trung vào Tích hợp Pháp lý Các cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều chủ đề pháp lý quan trọng đối với cả hai bên. Các vấn đề chính bao gồm:

  • 📜 Sự đồng điệu về quy định: Khám phá sự hài hòa trong thực tiễn pháp lý có thể mang lại lợi ích cho khách hàng trên quy mô toàn cầu.
  • 📚 Chia sẻ chuyên môn: Tiềm năng cho sự trao đổi kiến thức và năng lực pháp lý giữa King Attorney và văn phòng của Luật sư Zhang.

🗣️ Phát biểu của Lãnh đạo Hai Bên Trong phần phát biểu của mình, ông JD Martin Do, Tổng giám đốc Công ty CP King Attorney, nhấn mạnh: “Sự hợp tác với Luật sư Zhang không chỉ là một bước tiến trong chiến lược toàn cầu của chúng tôi mà còn là cơ hội để chúng ta học hỏi lẫn nhau, nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý cho khách hàng quốc tế.” Luật sư Zhang, trong phần phát biểu của mình, chia sẻ: “Tôi rất vui mừng được làm việc cùng King Attorney. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi sẽ tạo ra những giá trị mới, thúc đẩy sự phát triển và thành công cho cả hai bên trên thị trường toàn cầu.”

78f428047913da4d8302.jpg732288aad9bd7ae323ac.jpg

🌐 Hướng tới Một Phương pháp Pháp lý Thống nhất Buổi làm việc nhấn mạnh cam kết của chúng tôi không chỉ trong việc nâng cao dịch vụ mà còn củng cố vị thế của mình bằng cách tích hợp các chuyên gia pháp lý quốc tế như Luật sư Zhang vào gia đình King Attorney. Sự hợp tác này là bước tiến trong sứ mệnh của chúng tôi nhằm cung cấp dịch vụ pháp lý vượt trội bằng cách khai thác nguồn lực đa dạng của các chuyên gia pháp lý trên toàn cầu.

3c9450740163a23dfb72.jpg

Chia sẻ