Quay lại
Tin tức pháp lý
12/13/2022, 3:00:00 AM

Thẩm tra pháp lý dự án trước khi đầu tư

  1. SƠ LƯỢC VỀ THẨM TRA PHÁP LÝ DỰ ÁN VÀ BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG

Trong giai đoạn hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp diễn ra ngày càng sôi động như hiện nay, các dịch vụ liên quan theo đó ngày càng phát triển để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Một trong các dịch vụ gắn liền với hoạt động mua bán doanh nghiệp (M&A) không thể không kể đến là dịch vụ Thẩm tra pháp lý.

Nếu như hoạt động kiểm toán doanh nghiệp được thực hiện bởi các Công ty kiểm toán nhằm kiểm tra tình hình tài chính, kê khai thuế của doanh nghiệp thì dịch vụ Thẩm tra pháp lý lại tập trung vào việc thẩm tra việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp được thực hiện bởi các Công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý này.

Bên cạnh các lĩnh vực tư vấn pháp lý như Chiến đã có chia sẻ với các bạn ở những video trước, thì thẩm tra dự án pháp lý là một trong những lĩnh vực tư vấn thuộc khuôn dịch vụ pháp lý của luật sư KA. Thẩm tra pháp lý dự án cũng là sứ mệnh mà KA đang hướng tới và phát triển hơn nữa trong tương lai nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp sự tin cậy khi đầu tư vào các dự án, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

test_ca4bf63d69.jpg

2. THẨM TRA PHÁP LÝ DỰ ÁN TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ TRÊN NỀN TẢNG KA  BLOCKCHAIN

Một số nhà đầu tư khi họ muốn đầu tư một số tiền lớn vào một dự án, ví dụ bất động sản thì họ có thể liên hệ với Luật sư KA. Trên nền tảng luật chuyên ngành ứng dụng công nghệ BLOCKCHAIN, luật sư KA sẽ đảm nhận chức năng thẩm tra pháp lý dự án trước khi họ tham gia đầu tư, để xem trình tự thực hiện dự án có đúng quy phạm pháp luật hay không. Để từ đó tìm ra những điểm chạm, những điểm đúng đắn của họ với luật pháp và thẩm định xem mức độ rủi ro khi thân chủ của mình đầu tư vào dự án. 

Và rủi ro đó có rủi ro trước mắt và rủi ro trong tương lai, rủi ro hữu hình có thể nắm bắt được, nhìn thấy được và kiểm tra được trong những văn bản pháp luật. Đối với những rủi ro vô hình tiềm ẩn, các bạn có thể thông qua những luật sư KA dày dặn kinh nghiệm để phát hiện và tránh được, hạn chế được những rủi ro pháp lý đó. 

Vai trò của luật sư KA mong muốn, tập hợp những luật sư giỏi chuyên về mảng này để thẩm định những dự án để giúp những nhà đầu tư trong nước và những nhà đầu tư quốc tế để có cơ hội mua bán, sáp nhập những dự án, kêu gọi đầu tư để đem đến doanh thu cao, hiệu quả cao. Như vậy thì trong mảng chuyên môn này, KA có những gói dịch vụ cho các nhà đầu tư để tránh những rủi ro có thể xảy ra, và đạt được hiệu quả cao nhất. 

KA BLOCKCHAIN sẽ là nền tảng công nghệ thích hợp để KA ứng dụng, thiết kế kho dữ liệu pháp lý luật chuyên ngành. Bên cạnh việc BLOCKCHAIN là công cụ dữ liệu hỗ trợ cho luật sư KA, các tài năng trẻ có thể tiếp cận, học tập và tương tác, trao đổi hoặc đặt ra các nghi vấn cho luật sư. KA BLOCKCHAIN mong muốn ngoài việc tác nghiệp trong nội bộ luật sư thì có thể hỗ trợ các bạn trẻ trở thành luật sư KA.

Chia sẻ