Quay lại
Tin tức pháp lý
12/7/2022, 4:00:00 AM

THAM GIA TỐ TỤNG TẠI TÒA ÁN

Tham gia tố tụng tại Tòa án là thiên chức thiêng liêng và cao cả của một người Luật sư và lĩnh vực tố tụng này luôn được các Luật sư của KA đặc biệt quan tâm. Theo quy định tại Điều 4 Luật Luật sư 2006, quy định về dịch vụ pháp lý của Luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác. 

Đứng trước một phiên tòa, chắc hẳn có nhiều người mang tâm lý lo sợ, hoang mang khi đối mặt với Thẩm phán, Viện kiểm sát, Luật sư bên đối lập,…Vì thế, một người đại diện trình bày trước tòa, nắm rõ các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho mình, là một việc làm hết sức cần thiết. Lúc này, Luật sư KA sẽ đại diện cho thân chủ của mình, thực hiện chức năng của Luật sư  nhằm góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

1665458928078luatsu01.png

Vai trò của Luật sư tố tụng không chỉ là tiến hành tranh tụng, mà ngay ở giai đoạn tiền tố tụng (điều tra, truy tố, phiên hòa giải, giao nộp chứng cứ,…) sự có mặt của Luật sư sẽ đảm bảo tính khách quan của tất cả quy trình tố tụng, đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi cho thân chủ một cách tối đa.

Chính vì thế, KA mong muốn trên cơ sở nền tảng BLOCKCHAIN- không gian pháp lý luật chuyên ngành, sẽ cung cấp đầy đủ nguồn tài liệu để đáp ứng nhu cầu này. Tùy từng vụ việc, vụ án sẽ tương ứng với các lĩnh vực luật chuyên ngành khác nhau và luật sư KA luôn trên tinh thần cập nhật và am hiểu một cách đầy đủ nhất, đảm bảo về mọi mặt cho thân chủ của mình.

Chia sẻ