Quay lại
Tin tức
12/5/2022, 2:30:00 AM

TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ 01/7/2022

Tiền lương tối thiểu có vai trò quan trọng đối với lợi ích của người lao động. Theo quy định của pháp luật thì mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
Cụ thể về vấn đề thì Nghị định 38/2022/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 có quy định cụ thể. Đối với người lao động, tiền lương tối thiểu thiết lập một mức “sàn” để đảm bảo duy trì đời sống, là cơ sở để người lao động bảo vệ mình trong quan hệ lao động.

Theo đó, quy định mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:
- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng (tăng 260.000 đồng/tháng);

- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng);
- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng);
- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng).
(Mức tăng trên là so với quy định hiện hành tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP)

1667446040688tangluong-16551032435701352635399.png

Đồng thời, nghị định có quy định về mức lương tối thiểu giờ theo vùng như sau:

Vùng I: 22.500 đồng/giờ; Vùng II: 20.000 đồng/giờ; Vùng III: 17.500 đồng/giờ; Vùng IV: 15.600 đồng/giờ.

Người lao động cần phải nắm được mức lương tối thiểu luật định để bảo vệ quyền lợi của mình. Vì khi lương tối thiểu vùng tăng, người lao động đang có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng được tăng lương, phù hợp hơn để đáp ứng mức sống không ngừng nâng cao của xã hội. Cũng có trường hợp doanh nghiệp sử dụng mức lương tối thiểu là cơ sở tính các mức lương tiếp theo trong tháng, bảng lương. Khi cơ sở tính lương lớn hơn đồng nghĩa với việc người lao động tăng thêm thu nhập. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tăng mức lương tối thiểu vùng cũng làm tăng mức đóng bảo hiểm xã hội.

Chia sẻ