Quay lại
Tin tức pháp lý
2/1/2023, 2:00:00 AM

Phiên họp kiểm tra việc tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

1. Phiên họp kiểm tra việc tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải là gì?

Phiên họp kiểm tra việc tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải là một phần trong quá trình tố tụng dân sự theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Ở giai đoạn này, Thẩm phán sẽ kiểm tra việc giao nộp chứng cứ, kiểm tra quyền được biết và tiếp cận tài liệu chứng cứ của các đương sự, kiểm tra việc công khai các tài liệu chứng cứ của Tòa án. Trước khi tiến hành phiên họp, đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự sẽ được thẩm phán thông báo về thời gian, địa điểm tiến hành phiên họp và nội dung của phiên họp.

Trường hợp vụ án dân sự không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì Thẩm phán tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ mà không tiến hành hòa giải. Còn đối với các vụ án hôn nhân và gia đình liên quan đến người chưa thành niên, vụ án về tranh chấp nuôi con khi ly hôn thì phiên họp giao nộp, công khai chứng cứ và hòa giải sẽ được tiến hành theo khoản 3 Điều 208 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

2. Thành phần tham gia phiên họp kiểm tra việc tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Theo khoản 1 Điều 209 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì thành phần tham gia phiên họp giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải gồm có:

 • Thẩm phán chủ trì phiên họp;
 • Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp;
 • Các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của các đương sự;
 • Đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động đối với vụ án lao động khi có yêu cầu của người lao động, trừ vụ án lao động đã có tổ chức đại diện tập thể lao động là người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tập thể người lao động, người lao động. Trường hợp đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động không tham gia hòa giải thì phải có ý kiến bằng văn bản;
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (nếu có);
 • Người phiên dịch (nếu có).

Trường hợp cần thiết, Thẩm phán yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia phiên họp; đối với vụ án về hôn nhân và gia đình, Thẩm phán yêu cầu đại diện cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia phiên họp; nếu họ vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành phiên họp.

1673930274432_Tu_duy_phap_luat_ve_du_lich_du_thuyen_4_df9be9e631.jpg

3. Trình tự thủ tục phiên họp tiếp cận, giao nộp, công khai chứng cứ và hòa giải.

Trình tự thủ tục phiên họp tiếp cận, giao nộp, công khai chứng cứ và hòa giải được thực hiện theo khoản 4 Điều 210 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Thủ tục tiến hành hòa giải được thực hiện như sau:

 • Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để các đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án;
 • Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày nội dung tranh chấp, bổ sung yêu cầu khởi kiện; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu khởi kiện và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có);
 • Bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu phản tố (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu phản tố của mình và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có);
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; trình bày yêu cầu độc lập của mình (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu độc lập của mình và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có);
 • Người khác tham gia phiên họp hòa giải (nếu có) phát biểu ý kiến;
 • Sau khi các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày hết ý kiến của mình, Thẩm phán xác định những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất và yêu cầu các đương sự trình bày bổ sung về những nội dung chưa rõ, chưa thống nhất;
 • Thẩm phán kết luận về những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất.

4. Hỗ trợ của Luật sư KA thông qua nền tảng KA-ACADEMY 

Thông qua nền tảng KA ACADEMY, với thiết kế tự động hóa, người dùng có thể chủ động liên hệ đội ngũ luật sư KA để được hỗ trợ tư vấn giải quyết vụ việc trên app hoặc web của KA. Sau khi nắm rõ trường hợp của khách hàng, luật sư sẽ thu thập những chứng cứ cần thiết trong khả năng và cung cấp cho Tòa án trong giai đoạn hòa giải. Do giai đoạn hòa giải này rất quan trọng để thẩm phán có đủ cơ sở nhận định vụ án dựa trên các bằng chứng cụ thể như: văn bản, bản ghi âm, ghi hình,.... 

Luật sư KA sẽ thu thập và cung cấp những chứng cứ quan trọng, quyết định bản chất vụ án trong giai đoạn này, giúp thân chủ đạt được kết quả cao nhất thông qua quyết định, bản án của Tòa án. Nếu như thủ tục xét xử sơ thẩm không đúng trình tự, có dấu hiệu vi phạm tố tụng, hoặc không thỏa mãn yêu cầu của người dùng. Luật sư sẽ giúp người dùng kháng cáo để Tòa án xét xử phúc thẩm.

Giai đoạn hòa giải công khai chứng cứ tại Tòa là một trong những giai đoạn quan trọng trong trình tự tố tụng. Vì vậy, KA tạo ra nền tảng KA-ACADEMY đã nhân bản nền tảng App Web dành cho riêng luật sư KA để họ độc lập, tự quyết trong nền tảng của họ. 

Họ có thể chủ động đưa ra các quyết định theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi cho thân chủ trong thời gian sớm nhất. Nền tảng KA-ACADEMY luôn giúp khách hàng dễ dàng kết nối và nhận được hỗ trợ tư vấn của luật sư KA trong điều kiện thuận lợi nhất. Đó không chỉ là sản phẩm của một thiết kế công nghệ, mà còn là mục tiêu hoạt động mà KA đặt ra cho KA ACADEMY. 

Chia sẻ