Quay lại
Tin tức pháp lý
10/14/2022, 2:00:00 AM

Luật sư doanh nghiệp

Có thể hiểu rằng Luật sư doanh nghiệp là luật sư riêng của một doanh nghiệp, có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi hợp pháp cho doanh nghiệp, là người sẽ đảm bảo an toàn trước những rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh - một trong những điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Ngoài các phòng ban cơ bản của một doanh nghiệp như phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng hành chính nhân sự… thì phòng pháp chế là một bộ phận không thể thiếu của doanh nghiệp. Nếu vì lý do nào đó mà doanh nghiệp chưa tổ chức được phòng pháp chế hay nhân viên pháp chế thì “Luật sư doanh nghiệp” là sự lựa chọn tối ưu. Đảm bảo an toàn pháp lý trong hoạt động kinh doanh là một trong những điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, nếu ở Mỹ gần như 100% doanh nghiệp có luật sư riêng thì ở Việt Nam chưa tới 1%. Phần lớn các doanh nghiệp hiện nay đều thành lập phòng/ban hoặc tuyển dụng nhân viên chuyên trách/kiêm nhiệm để thực hiện công tác hành chính/pháp lý (pháp chế).

test_97242daa51.jpg

Tùy vào quy mô và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng nói chung, vai trò của bộ phận/nhân viên hành chính/pháp lý tỏ ra khá hữu dụng, hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục lao động/hành chính/pháp lý đơn giản hàng ngày. Tuy nhiên, đặt lên vai bộ phận này nhiệm vụ đảm bảo sự an toàn pháp lý trong hoạt động quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, như một sự thay thế vai trò của luật sư là điều gần như không thể.

Hiện tại, King Attorney đã và đang xây dựng mảng luật sư doanh nghiệp, hướng tới luật sư King Attorney chuyên về lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, bằng cách xây dựng các văn bản pháp luật cho doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp khi hoạt động thì đều cần những văn bản pháp luật có liên quan (lao động, tiền lương, thưởng, phạt, biểu mẫu hợp đồng, nguyên tắc, quy tắc, cơ chế hoạt động…). Và luật sư doanh nghiệp sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ của mình khi có tranh chấp xảy ra giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác, hoặc giữa doanh nghiệp và nhân viên của chính họ.

Hàng năm các doanh nghiệp phải tốn rất nhiều chi phí để theo đuổi các vụ kiện tại Toà án mà đôi khi không tìm đúng luật sư giỏi, uy tín lại làm giảm tính hiệu quả của việc tranh chấp. King Attorney luôn hướng tới xây dựng nền tảng sàn thương mại điện tử dành cho luật sư, Trọng tài viên trong nước và quốc tế chuyên môn hoá về lĩnh vực doanh nghiệp sẽ tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp trong và ngoài nước trên nền tảng của công cụ BLOCKCHAIN. Tình hình chung hiện nay doanh nghiệp nào thường cũng xây dựng bộ phận pháp chế cho doanh nghiệp của mình nên sẽ tốn rất nhiều chi phí nhưng tính hiệu quả lại không cao.  Khi xảy ra tranh chấp thì vai trò luật sư luật chuyên ngành của KA BLOCKCHAIN sẽ đảm trách tốt nhất vai trò của mình thay cho doanh nghiệp với tính chuyên  hoá cao với  chi phí thấp nhất.

Chia sẻ