Quay lại
Tin tức
1/22/2024, 4:22:05 AM

LUẬT SƯ ĐỖ HỮU CHIẾN THAM GIA PHỎNG VẤN HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH VTV1: ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

LUẬT SƯ ĐỖ HỮU CHIẾN THAM GIA PHỎNG VẤN HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH VTV1: ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Hệ thống các tổ chức tín dụng đóng vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính, không chỉ cung ứng vốn cho nền kinh tế mà còn là những mắt xích quan trọng trong việc luân chuyển dòng tiền. Đặc thù hoạt động của hệ thống tín dụng yêu cầu sự quản lý chặt chẽ từ phía nhà nước. Tuy nhiên, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và những sửa đổi, bổ sung vào năm 2017, dù đã góp phần quan trọng, vẫn còn tồn tại hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu cầu của môi trường kinh tế ngày càng phát triển.

large_aca29fde2d8287dcde93_ba52e218e5.jpg

Ngày 18/01/2024, sự thông qua của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) bởi Quốc hội đã đánh dấu một bước tiến mới trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của các tổ chức tín dụng, đồng thời phản ánh sự thích ứng và cập nhật với thực tiễn quản lý nhà nước.

Trong một cuộc phỏng vấn hộp thư truyền hình VTV1 về điểm mới của Luật Các tổ chức tín dung, Luật sư Đỗ Hữu Chiến, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, đã phân tích sâu sắc về vấn đề nâng cao nghiệp vụ quản lý cho cán bộ và nhân viên trong các tổ chức tín dụng. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn, để đảm bảo các tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, minh bạch và bảo đảm an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa. 

large_af03eb1a4846e218bb57_625b7b7027-1.jpg

Luật sư Đỗ Hữu Chiến cũng đề cập đến vấn đề xử lý nợ xấu và việc minh bạch hóa các quy trình định giá trong các tổ chức tín dụng. Ông cho rằng việc này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro tài chính mà còn tăng cường niềm tin và sự ổn định cho thị trường, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho cả khách hàng và Các tổ chức tín dụng. 

Qua đó, phát biểu của Luật sư Đỗ Hữu Chiến đã mở ra một góc nhìn sâu sắc về những thay đổi và yêu cầu mới đối với hệ thống tín dụng, phản ánh sự nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Cuộc phỏng vấn không chỉ giúp làm rõ các điểm mới của luật mà còn phản ánh sự đóng góp tích cực của luật sư Đỗ Hữu Chiến trong việc phổ biến kiến thức pháp lý cho cộng đồng. Sự tham gia của ông trong cuộc phỏng vấn như thế này không chỉ tăng cường hiểu biết của công chúng về luật mà còn góp phần vào việc hình thành một xã hội pháp quyền mạnh mẽ hơn tại Việt Nam.

Chia sẻ