Quay lại
Tin tức pháp lý
12/16/2022, 3:00:00 AM

Luật sư công nghệ

Có thể hiểu luật sư công nghệ là sự kết hợp hài hòa giữa nền tảng công nghệ và luật sư. Cụ thể các nền tảng công nghệ cao hiện có trên thế giới như BLOCKCHAIN, AI (Artificial Intelligence),... kết hợp với những luật sư giỏi về chuyên môn trong các lĩnh vực pháp luật từ đó hình thành  nền tảng luật sư công nghệ.

Hiện nay, tại Việt Nam có hơn 163 luật chuyên ngành để giải quyết những vấn đề phổ biến và đặc trưng trong xã hội như các ngành luật Đất đai, Doanh nghiệp, Hình sự, Hôn nhân và gia đình, Sở hữu trí tuệ, Lao động, Bảo hiểm... Chính vì sự phức tạp trong xác định mà chúng ta cần phải có một nền tảng giúp cho mọi người (bao gồm cả luật sư và các tài năng trẻ) có thể tra cứu nhanh, đồng thời liên hệ được đến luật sư có chuyên môn cao để nhận được hỗ trợ giải quyết. Đây là lĩnh vực mà KA BLOCKCHAIN đang nhắm tới nhằm xây dựng một nền tảng đội ngũ các luật sư công nghệ cao (luật sư BLOCKCHAIN).

test_4d2f3ab46f.jpg

Hệ thống luật sư công nghệ của KA BLOCKCHAIN hướng tới có thể đáp ứng đủ các nhu cầu của khách hàng trong tất cả các ngành luật hiện tại. Để đạt được hiệu quả cao nhất thì KA tập trung xây dựng trong mỗi chuyên ngành luật sẽ có hơn 10 luật sư có trình độ và chuyên môn cao tương ứng với hơn 163 chuyên ngành sẽ có khoảng hơn 1630 luật sư tác nghiệp trong số hơn 15.000 luật sư và 1.300 tổ hợp luật sư của Việt Nam hiện nay.

KA BLOCKCHAIN định hướng phát triển trở thành một nền tảng sàn thương mại điện tử dành cho luật sư và trọng tài viên trong nước và quốc tế có chất lượng cao, mức độ uy tín cao, chính xác và đạt được sự minh bạch hóa cho cả hai bên khách hàng và luật sư nhằm đạt được hiệu quả cao nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tránh được tối đa các rủi ro pháp lý có thể xảy ra.

Chia sẻ