Quay lại
Tin tức pháp lý
12/7/2022, 7:00:00 AM

KỸ NĂNG LUẬT SƯ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Kỹ năng tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật sư là gì? 

Trước tiên kỹ năng trong từ điển Tiếng Việt được hiểu là khả năng chúng ta vận dụng những kiến thức học được vào trong đời sống thực tế. Ngoài ra, kỹ năng còn bao gồm cả năng lực của trí tuệ và khả năng áp dụng vào thực tiễn những hoạt động đó một các thuần thục, từ đó giúp cho công việc đang làm sẽ đạt kết quả cao nhất. 

Theo đó kỹ năng tư vấn doanh nghiệp của Luật sư chính là khả năng của Luật sư trong việc vận dụng những kiến thức pháp luật liên quan đến thành lập doanh nghiệp để áp dụng vào hoạt động tư vấn pháp lý cho khách hàng. Bằng năng lực trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng của bản thân mà người Luật sư có thể truyền đạt những kiến thức pháp luật về hoạt động thành lập doanh nghiệp đến khách hàng của mình một cách hiệu quả nhất. 

test_bce0bf91e1.jpg

Tầm quan trọng của kỹ năng tư vấn thành lập doanh nghiệp đối với Luật sư

Bên cạnh những kỹ năng cơ bản của người Luật sư như kỹ năng giao tiếp và thuyết phục, tư duy phân tích và tổng hợp… Người Luật sư cần có kỹ năng tư vấn chuyên môn trong từng lĩnh vực pháp Luật. Trong đó kỹ năng tư vấn doanh nghiệp là một kỹ năng quan trọng và rất cần thiết đối với người Luật sư trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển như hiện nay. Nhu cầu thành lập doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức để tiến hành đầu tư, kinh doanh ngày một tăng cao. Để nắm bắt được cơ hội phát triển nghề nghiệp, mang đến nguồn thu nhập cao cho bản thân, người Luật sư cần phải nâng cao kỹ năng của mình trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp. Từ đó tạo nên danh tiếng của bản thân, nâng cao kinh nghiệm và góp phần vào quá trình hội nhập phát triển kinh tế của đất nước.

Một số kỹ năng tư vấn doanh nghiệp của Luật sư

Kỹ năng tập trung lắng nghe ý kiến khách hàng: Đây là một trong những kỹ năng tư vấn pháp luật cần thiết. Khi khách hàng đang trình bày vấn đề cần lắng nghe và tập trung vào vấn đề mà khách hàng đang trình bày. Việc này giúp người Luật sư hiểu rõ hơn những yêu cầu và mong muốn của khách hàng trong việc thành lập doanh nghiệp. 

Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói: Người Luật sư cần có kỹ năng giao tiếp tốt mang lại sự thoải mái cho khách hàng. Từ đó có thể dễ dàng thu thập được những thông tin cần thiết cho quá trình thành lập doanh nghiệp…

Kỹ năng giải thích, diễn giải và tổng hợp: Điểm mấu chốt của quá trình tư vấn là việc giúp cho khách hàng biết được những điều nên và không nên làm. Người Luật sư cần có những kết luận cụ thể cho các yêu cầu của khách hàng. Và những kết luận này phải dựa trên những quy định của pháp luật cũng như kinh nghiệm của bản thân trong quá trình thực hiện tư vấn thành lập doanh nghiệp.

Chia sẻ