Quay lại
Tin tức pháp lý
11/24/2022, 4:30:00 AM

King Attorney - Luật là cuộc sống

Pháp luật luôn hiện hữu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Pháp luật ngày nay không thuần túy là công cụ để nhà nước quản lý xã hội, mà quan trọng hơn, pháp luật là chuẩn mực cho mọi hành vi trong xã hội. Hay nói cho đúng bản chất, pháp luật đã và đang thể hiện đúng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ và bảo vệ quyền công dân trong xã hội, khuyến khích phát triển. 

Pháp luật nói chung và các văn bản luật nói riêng thường xuyên, liên tục tác động, chi phối hàng ngày tới đời sống, công việc của mọi người, ảnh hưởng của pháp luật là rất thực tế. Tuy nhiên, mọi người thường ngại tiếp cận văn bản luật vì tâm lý của người dân luôn nghĩ rằng pháp luật rất phức tạp và khó hiểu. Vậy nên, khi gặp phải vấn đề pháp lý, mọi người thường rất e ngại và lúng túng. Do đó, pháp luật nên được hiểu một cách đơn giản, bởi lẽ bản chất của pháp luật được sinh ra từ cuộc sống thực tế, là chuẩn mực có tác dụng hỗ trợ, bảo vệ và định hướng các hoạt động hàng ngày của mỗi người.  Cũng chính vì thế mà pháp luật ngày nay luôn thường trực và gắn chặt với những cơ hội và rủi ro của mọi người.

test_5378aaa2ef.jpg

Như vậy, có thể thấy việc hiểu luật và áp dụng pháp luật vào cuộc sống là vô cùng cần thiết. Quan trọng hơn, chúng ta cần chủ động tiếp cận với pháp luật theo cách thuận tiện nhất chứ không chỉ khi xảy ra rủi ro, tranh chấp thì mới tìm hiểu hay nhờ chuyên gia, Luật sư tư vấn, can thiệp. King Attorney ra đời với sứ mệnh cung cấp dịch pháp lý hiệu quả nhất cho khách hàng, mong muốn đem pháp luật đến gần hơn với người dân, đó cũng chính là ý nghĩa thông điệp mà KA muốn gửi đến cộng đồng. 

Chia sẻ