Quay lại
Tin tức
4/24/2024, 11:52:15 PM

King Attorney Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới - IPDAY 2024: Sở hữu trí tuệ - Yếu tố quan trọng nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương - Hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của liên hiệp quốc

Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức với những đột phá nhanh và mới về khoa học công nghệ, về quá trình chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ đóng vai trò vô cùng quan trọng, là yếu tố không thể tách rời trong các chính sách phát triển đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo.

Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26/4 hàng năm là “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”.

Mỗi năm, WIPO lựa chọn một chủ đề riêng cho Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Năm 2024, WIPO đã công bố chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là: "Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo (IP and the SDGs: Building our common future with innovation and creativity)”. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 là cơ hội để khám phá cách thức mà sở hữu trí tuệ khuyến khích và có thể tăng cường tác động của các giải pháp đổi mới sáng tạo hướng tới xây dựng tương lai chung với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc.

large_IP_Day2024_FB_fanpage_a4c0863e2d.jpg

Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, KA-Uni (https://www.kauni.ai/) ra đời, là nền tảng Đào Tạo, Đóng Gói, và Khai Thác Tài Sản Trí Tuệ theo tác quyền MBTAG. Chúng tôi tự hào là nhà tiên phong trong việc phát triển và áp dụng tác quyền MBTAG cho Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Với tác quyền MBTAG, KA-Uni cam kết tích hợp lợi ích bền vững của các cá nhân, tổ chức trên nguyên tắc hiệu quả, an toàn, công khai, công bằng và minh bạch.

Tuy nhiên, việc áp dụng và quản lý tác quyền MBTAG cần được thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo rằng nó không chỉ tuân thủ các quy định pháp lý mà còn phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về sở hữu trí tuệ. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà lập pháp, các tổ chức sở hữu trí tuệ, và các bên liên quan khác để tạo ra một khuôn khổ pháp lý vững chắc, hỗ trợ sự phát triển của các tài sản trí tuệ theo cách bền vững và có trách nhiệm.

Chia sẻ