Quay lại
Tin tức pháp lý
12/22/2022, 7:30:00 AM

King Attorney chia Việt Nam thành 05 khu vực

[TẠI SAO KA CHIA VIỆT NAM THÀNH 05 KHU VỰC?]

Ngay từ khi thành lập, King Attorney Holdings (KA Holdings) đã định hướng phát triển không chỉ riêng ở TP. HCM mà sẽ mở rộng ra một số vùng đặc khu kinh tế và các khu vực có tiềm năng phát triển.

Đặc khu kinh tế là các khu vực kinh tế được thành lập trong một quốc gia với mục đích thu hút đầu tư trong và ngoài nước bằng các biện pháp khuyến khích, ưu đãi đặc biệt và KA Holdings đang hướng đến sẽ phát triển ở Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa). Bên cạnh đó, KA Holdings cũng sẽ phát triển thế mạnh của mình tại các khu vực có tiềm năng kinh tế như Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh. 

test_85e0abe95c.jpg

KA mong muốn rằng, khi KA đầu tư và vững mạnh tại các khu vực này, sẽ đầu tư và tiếp tục phát triển ra Đông Nam Á, Châu Á và thế giới, các dòng tài chính sẽ luân chuyển, tuần hoàn nuôi dưỡng, phát triển.  

King Attorney từng bước sẽ tập trung tư vấn, xây dựng hệ thống pháp luật kêu gọi đầu tư chính là vùng 1: ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ĐBSCL)  do thế giới đang tập trung nguồn lực tài chính từ 5000 tỷ đến 10,000 tỷ đô đổ về khu vực này. Chính phủ cũng đã quyết định sẽ đầu tư xong về công nghệ và cơ sở hạ tầng cho ĐBSCL trước năm 2030 để đón dòng đầu tư tài chính từ các nước trên thế giới đổ về. Do đó, cần phải có luật sư đi trước dẫn đường để các nhà đầu tư yên tâm, đúng theo chủ trương “LUẬT SƯ ĐI TRƯỚC, TÀI PHIỆT THEO SAU” và sau đó KA sẽ phát triển pháp luật sang 4 vùng tiếp theo là: VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, SÀI GÒN VÀ TÂY NGUYÊN và tiến tới phát triển sang ĐÔNG NAM Á, CHÂU Á, ĐỊA CẦU (5 CHÂU) và VŨ TRỤ (METAVERSE) trong lộ trình 195 năm sau. 

Chia sẻ