Quay lại
Tin tức
12/7/2022, 3:30:00 AM

Chúc mừng 77 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Lý tưởng cao cả của loài người là độc lập, tự do. Lý tưởng ấy được khẳng định trong tư tưởng Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Chính vì quan tâm đặc biệt đến quyền tự do, trong đó có quyền tự do cơ bản là quyền bào chữa của bị can, bị cáo mà ngay sau khi giành độc lập cho đất nước, trong lúc phải bận trăm công ngàn việc liên quan đến vận mệnh đất nước, chỉ 38 ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ sự cần thiết phải thay thế tổ chức luật sư cũ do Pháp thiết lập từ năm 1864 ở nước ta và sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu mới của Cách mạng Việt Nam, Người ký Sắc lệnh số 46/SL ngày 10-10-1945 quy định cho duy trì các tổ chức đoàn thể luật sư. Sắc lệnh 46/SL nêu rõ: “Cách tổ chức các đoàn thể luật sư trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn tạm giữ như cũ. Sắc lệnh ngày 25-5-1930 quy định tổ chức ấy vẫn tạm thi hành với các điều sửa đổi sau này. Các luật sư có quyền bào chữa ở trước tất cả các tòa án (...)” (Điều thứ 1 và 2). Điều này có nghĩa là Người đã đánh giá cao quyền bào chữa, nghề luật sư và vận dụng nó thích nghi, phù hợp trong điều kiện cụ thể của Cách mạng Việt Nam.

Sắc lệnh 46/SL ngày 10-10-1945 đã trở thành một cột mốc quan trọng trong việc hình thành khái niệm quyền bào chữa và nghề luật sư trong chế độ cách mạng. Hơn một năm sau, Hiến pháp đầu tiên (1946) của nước ta ra đời, do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo thực hiện, Điều thứ 67 đã quy định: “Các phiên tòa án đều phải công khai, trừ những trường hợp đặc biệt. Người bị cáo được quyền tự bào chữa lấy hoặc mượn luật sư”.

Như vậy, quyền bào chữa đã chính thức trở thành một nguyên tắc hiến định trong lĩnh vực tư pháp. Nguyên tắc ấy đã khẳng định vị trí, vai trò của người luật sư trong xã hội dân chủ pháp quyền với tư cách là người bảo vệ, trợ giúp pháp lý cho nhân dân, đồng thời thể chế hóa quyền bào chữa và nhờ người khác - luật sư - bào chữa cho mình. 

Đội ngũ luật sư Việt Nam ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Với quá trình lịch sử 68 năm qua, lực lượng luật sư không ngừng lớn mạnh về số lượng cũng như tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề. Hiện nay, cả nước có hơn 16.000 Luật sư, cùng với việc tăng số lượng luật sư, số lượng tổ chức hành nghề luật sư cũng tăng đáng kể. Hiện nay cả nước đã có trên 4.000 tổ chức hành nghề luật sư. Số người tập sự hành nghề luật sư hiện nay có trên 5.000 người. Chất lượng dịch vụ tư vấn của luật sư ngày càng được nâng cao ở các lĩnh vực hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình, các lĩnh vực kinh tế và thương mại quốc tế. Nhiều luật sư và một số tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, thương mại có yếu tố nước ngoài có giá trị kinh tế lớn.

Trong những năm qua, giới luật sư đã đảm nhiệm tốt vai trò hoạt động chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ xã hội. Thực tế, giới luật sư thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc phát huy quyền dân chủ cơ bản của công dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp luật, phục vụ tích cực công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta. 

Sự kiện đáng tự hào ấy được đặt nền móng từ việc ban hành và từng bước hoàn thiện chế định luật sư Việt Nam theo Sắc lệnh 46/SL ngày 10-10-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 14-1-2013, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định (Quyết định số 149/QĐ-TTg) lấy ngày 10-10 hàng năm là Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam.

Hôm nay, Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2022). King Attorney Holdings xin gửi đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các tổ chức hành nghề Luật sư, đội ngũ Luật sư, người tập sự hành nghề Luật sư – những người đã và đang có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, bảo vệ sự công minh của hệ thống pháp luật Việt Nam và phát triển nghề Luật sư trên cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Chúc đội ngũ Luật sư sẽ ngày càng phát triển vững mạnh về chất lượng, luôn phát huy truyền thống đoàn kết chung sức xây dựng ngành Luật sư phát triển ngày một vững mạnh, tạo lập niềm tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh, địa vị pháp lý của Luật sư và nghề Luật sư. Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của những người yếu thế.

Đội ngũ Luật sư và chuyên viên pháp lý của King Attorney Holdings với nền tảng học vấn và nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực, cung cấp dịch vụ pháp lý hiệu quả cho khách 

Chia sẻ