Quay lại
Tin tức pháp lý
12/9/2022, 1:30:00 AM

CÁC BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH LUẬT SƯ

Theo quy định tại Điều 2 Luật Luật sư 2012 thì Luật sư là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức ( gọi chung là khách hàng).

  1. Sơ lược về quá trình trở thành Luật sư 

Để một sinh viên trở thành luật sư thì bạn phải trải qua 04 giai đoạn sau:

  • Giai đoạn 1: là sinh viên học ngành luật tại một trong các cơ sở đào tạo và có bằng Cử nhân luật (thời gian đào tạo khoảng 4 năm);
  • Giai đoạn 2: Sau khi có bằng cử nhân luật, bạn phải đăng ký học khóa đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo được chính phủ công nhận (Học viện Tư pháp) với thời gian là 12 tháng theo quy định của Luật Luật sư sửa đổi 2012, (thời gian trước đây là 6 tháng theo luật Luật sư 2006). Khi kết thúc khóa đào tạo này, bạn sẽ được Học viện Tư pháp cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư;
  • Giai đoạn 3: Khi đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư, bạn tiến hành tập sự hành nghề luật sư tại một tổ chức hành nghề luật sư với thời gian là 12 tháng. Sau 12 tháng tập sự, bạn sẽ tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và khi đạt yêu cầu của bài kiểm tra trên, bạn mới được Hội đồng kiểm tra cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Giấy chứng nhận này là cơ sở để bổ sung hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.
  • Giai đoạn 4: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư, hồ sơ này sẽ được chuyển sang Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp theo quy trình nhất định. Cuối cùng, khi hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. 

Tuy nhiên, để có thể chính thức hành nghề luật sư, bạn phải gia nhập một Đoàn luật sư và được Liên đoàn luật sư cấp Thẻ hành nghề luật sư. Như vậy, để trở thành một luật sư thì bạn cần có thời gian học tập và rèn luyện gian khổ khoảng 7-8 năm, sau khi có thẻ hành nghề luật sư, luật sư tiến hành hành nghề theo quy định của pháp luật, tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. 

test_37a396ce1a.jpg

2. Khó khăn, trở ngại 

Có thể thấy con đường trở thành một luật sư rất gian nan, đòi hỏi chúng ta phải yêu nghề, kiên định, vượt qua những trở ngại về vật chất cũng như tinh thần để theo đuổi cán cân công lý cho xã hội, vì một xã hội ngày càng văn minh, xây dựng một nhà nước pháp quyền vững mạnh.  

Vì lý tưởng cao đẹp trên, KA ACADEMY khát khao tạo lập nên một học viện với hệ thống kinh doanh tự động dành cho luật sư để các luật sư có thể tự động hóa, tức là truy cập vào nền tảng đó để tự động hóa kinh doanh, đem về nguồn thu nhập thường xuyên, ổn định cho mình. 

Hoạt động cụ thể của luật sư là ghi âm, ghi hình sẵn cho các khóa học, khóa đào tạo và đăng tải lên hệ thống. Học viên khi đăng ký tham gia khóa học sẽ lựa chọn khóa học mong muốn và học theo hình thức trực tuyến, đây gọi là học viện KA-ACADEMY, đảm bảo cho các đối tượng thuộc những trình độ khác nhau có thể linh hoạt, chủ động trong quá trình học tập và tích lũy được những kiến thức từ cơ bản, nền tảng đến nâng cao, cần thiết cho quá trình học tập tại trường đại học cũng như việc hành nghề sau này. 

Để đạt được những mục tiêu đó, KA-ACADEMY luôn ấp ủ và đang từng bước xây dựng nền tảng như thế để mời những luật sư, những người thầy có tâm huyết và kinh nghiệm tham gia giảng dạy trên nền tảng tự động hóa này, xây dựng một kênh liên lạc, kết nối giữa người học và người dạy, cũng như giúp luật sư có thêm một nguồn thu nhập thụ động ổn định theo phương thức linh hoạt nhất có thể.

Chia sẻ