Quay lại
Tin tức pháp lý
12/14/2022, 7:30:00 AM

BẢN TỰ KHAI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

1. Trình tự thực hiện lập bản khai trong Tố tụng dân sự 

Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì Thẩm phán chỉ tiến hành lấy lời khai của đương sự khi đương sự chưa có bản khai hoặc nội dung bản khai chưa đầy đủ, rõ ràng.

Đương sự phải tự viết bản khai và ký tên của mình. Trường hợp đương sự không thể tự viết được thì Thẩm phán lấy lời khai của đương sự. Việc lấy lời khai của đương sự chỉ tập trung vào những tình tiết mà đương sự khai chưa đầy đủ, rõ ràng.

Thẩm phán tự mình hoặc Thư ký Tòa án ghi lại lời khai của đương sự vào biên bản. Thẩm phán lấy lời khai của đương sự tại trụ sở Tòa án; trường hợp cần thiết có thể lấy lời khai của đương sự ngoài trụ sở Tòa án.

Theo quy định tại Điều 99 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, đối với người làm chứng, theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành lấy lời khai của người làm chứng tại trụ sở Tòa án hoặc ngoài trụ sở Tòa án. Trước khi lấy lời khai của người làm chứng, Thẩm phán phải giải thích quyền, nghĩa vụ của người làm chứng và yêu cầu người làm chứng cam đoan về lời khai của mình.

Như vậy, bản tự khai được đương sự lập và gửi đến Tòa án khi được yêu cầu, trường hợp bản tự khai chưa đầy đủ, rõ ràng thì thẩm phán có thể tiến hành lấy lời khai của đương sự.

Bản tự khai sẽ là chứng cứ khi lời khai đó được xác định có đủ 3 đặc điểm của chứng cứ, là: có thật, được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gia nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập theo trình tự thủ tục luật định và được Tòa án làm căn cứ để xác định tình tiết khách quan của vụ án.

1672717538816_Bang_loi_noi_9_1d225ec860.jpg

2. Vai trò của nền tảng KA ACADEMY trong quá trình lập bản khai 

Thông qua nền tảng tự động hóa bền vững KA ACADEMY tạo app/website cho riêng luật sư KA, luật sư KA sẽ tư vấn, hướng dẫn đương sự để làm bản tự khai để nộp cho Tòa án. Mục đích chính là để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Ví dụ: Bị đơn không thiếu tiền nguyên đơn, hoặc nếu nguyên đơn có căn cứ buộc bị đơn thanh toán tiền, bồi thường trong vụ án dân sự thì những người này sẽ biết cách để ghi bản tự khai như nào thông qua tư vấn của KA.

King Attorney luôn vững chắc định hướng xây dựng nền tảng tự động hóa bền vững KA-ACADEMY để nhân bản ra những app và website cho riêng luật sư KA có thể linh hoạt tác nghiệp, phục vụ đối tượng khách của riêng mình và phát triển lĩnh vực chuyên môn hóa của luật sư đó.

Trên nền tảng sẽ có tính năng dành cho khách có nhu cầu làm bản tự khai. King Attorney sẽ giúp người dùng làm như thế nào cho đúng để bảo vệ quyền lợi của người dùng trước Tòa án và trong các giai đoạn tố tụng khác. 

Chia sẻ