Quay lại
Tin tức pháp lý
2/9/2022, 3:30:00 AM

YÊU CẦU PHẢN TỐ

1. Phản tố là gì? 

Phản tố là một trong các quyền lợi cơ bản của bên phía bị đơn (người bị kiện) trong một vụ án dân sự nào đó‚ hiểu một cách đơn giản hơn thì phản tố có nghĩa là người bị kiện được quyền kiện ngược lại người đã làm đơn khởi kiện mình tại tòa án (nguyên đơn).

Người phản tố sẽ nộp đơn phản tố tại tòa án với nội dung có liên quan đến vấn đề đặt ra trong đơn khởi kiện‚ cùng với đơn khởi kiện trước đó của nguyên đơn tòa án sẽ tiếp tục xem xét và đưa ra hướng giải quyết vụ kiện này.

2. Yêu cầu phản tố? 

Theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì có hiểu yêu cầu phản tố là yêu cầu của bị đơn đối với nguyên đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Khi bị đơn bị khởi kiện nhưng bị đơn cảm thấy mình bị nguyên đơn xâm phạm quyền và nghĩa vụ, đồng thời, bị đơn có căn cứ, chứng cứ chứng minh cho Tòa án rằng nguyên đơn sẽ phải trả tiền hoặc bồi thường cho bị đơn.

Lúc này, Bị đơn sẽ làm đơn yêu cầu phản tố và trở thành nguyên đơn trong vụ việc của mình. Sau đó, bị đơn sẽ làm thủ tục nộp tạm ứng án phí. Tòa án thực hiện quy trình tố tụng, thụ lý vụ án cho bị đơn này giống như đối xử với nguyên đơn đi thưa kiện.

Ví dụ: Nguyên đơn A kiện bị đơn B vì cho rằng bị đơn B mượn tiền nhưng không trả, làm nguyên đơn A bị thiệt hại. Nhưng bị đơn B có chứng cứ chứng minh rằng bị đơn đã trả tiền đầy đủ cho nguyên đơn A. Việc khởi kiện của A là không có căn cứ và ảnh hưởng đến uy tín của bị đơn B. Bị đơn B có thể đưa ra yêu cầu phản tố với nguyên đơn A.

Việc quy định rằng bị đơn phải gửi yêu cầu trước phiên họp hòa giải là bởi vì thực tiễn giải quyết các vụ án dân sự nói chung trước đây theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 thì nhiều trường hợp bị đơn không đưa ra yêu cầu phản tố ngay từ đầu mà có khi đưa ra yêu cầu phản tố trong thời gian chuẩn bị xét xử, có khi bị đơn đưa ra yêu cầu phản tố tại phiên tòa làm cho thời gian giải quyết vụ án kéo dài và làm tăng tính phức tạp của vụ án.

1672887637178_Bang_loi_noi_10_a77cbddfb1.jpg

3. Điều kiện để được phản tố 

Đơn phản tố của người bị kiện (bị đơn) được tòa án chấp thuận nếu như đáp ứng được các điều kiện như sau:

– Về thời điểm nộp đơn phản tố: đơn phản tố cần phải nộp trước thời điểm phiên họp hòa giải‚ kiểm tra việc bàn giao‚ nộp lại‚ tiếp cận và công khai các chứng cứ diễn ra (điều kiện này được quy định rõ ràng tại khoản 3 điều 200 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015).

– Về nội dung của đơn phản tố cần đảm bảo một trong các điều kiện sau đây thì mới được tòa án chấp thuận:

+ Yêu cầu trong đơn phản tố nhằm mục đích bù trừ nghĩa vụ cho yêu cầu của nguyên đơn‚ những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến vụ án dân sự này sẽ có yêu cầu độc lập khác

+ Nội dung yêu cầu của bị đơn trình bày trong đơn phản tố khi được toà án chấp thuận sẽ dẫn đến hệ quả là loại trừ sự chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu của nguyên đơn‚ những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến vụ án dân sự này sẽ có yêu cầu độc lập khác”

+ Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

(Căn cứ theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)

–  Nộp đầy đủ số tiền tạm ứng án phí theo như quy định.

Và một số điều kiện khác được quy định chi tiết hơn trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

4. Hỗ trợ của Luật sư KA thông qua nền tảng KA ACADEMY 

Trong các vụ việc, Luật sư KA vẫn sẽ tư vấn cho bị đơn, dù bị đơn đang bị thưa kiện, nhưng trong tình tiết có căn cứ để thay đổi bản chất vụ việc thì luật sư KA sẽ tư vấn tìm hướng giải quyết tốt nhất cho bị đơn để bị đơn có thể tự bảo vệ quyền lợi cho mình thông qua nền tảng tự động hóa bền vững KA ACADEMY.

Trên nền tảng app và web tự động hóa bền vững KA ACADEMY dành cho riêng luật sư KA này, các luật sư giỏi, chuyên về tố tụng có thể linh hoạt tư vấn cho khách hàng có nhu cầu khi mà khách hàng là bị đơn trong vụ kiện và đang bế tắc khi phải trả tiền tranh chấp. Luật sư KA sẽ nhận ra sớm quyền lợi hợp pháp, ưu điểm để bị đơn phản tố lại nguyên đơn.

Thông qua nền tảng KA ACADEMY tạo app/web cho riêng luật sư KA, bị đơn sẽ nhận được sự tư vấn từ những luật sư KA dày dặn kinh nghiệm, không chỉ được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước Tòa án mà còn trong những giai đoạn tố tụng khác. 

Chia sẻ