Quay lại
Tin tức pháp lý
12/13/2022, 2:00:00 AM

Thực hiện thủ tục đầu tư vào Việt Nam

  1. TỔNG QUAN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam không chỉ phản ánh lượng tiền chảy vào thị trường nội địa, mà còn thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Việt Nam. Hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài đã mang lại những động lực vô cùng mạnh mẽ cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. 

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh đầu tư toàn cầu suy giảm rất mạnh thì hoạt động đầu tư tại Việt Nam vẫn tốt hơn nhiều quốc gia khác. Hiện vẫn có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam, điều này thể hiện tính hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam. 

Với sự quyết tâm của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương đang nỗ lực để đón làn sóng đầu tư các dự án mới. Đây sẽ là cơ hội mới cho tất cả các địa phương để tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho địa phương, kinh tế cả nước nói chung.

Đội ngũ luật sư KA cũng đang hướng tới tư vấn thủ tục đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đây cũng chính là sứ mệnh, mục tiêu trong dịch vụ tư vấn pháp lý tại KA. Với năng lực về pháp luật cũng như môi trường kinh doanh, đội ngũ luật sư KA có thể cung cấp cho khách hàng các tư vấn hữu ích trong các lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

1666080372601Thá»±c hiá»n thủ tục Äầu tÆ° vào Viá»t Nam (1) (1).png

2. THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM TRÊN NỀN TẢNG KA BLOCKCHAIN 

Đội ngũ luật sư KA đang từng bước triển khai thực hiện các chiếc lược, để giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu về giấy phép đầu tư vào Việt Nam. Khi đó,  Luật sư sẽ soạn thảo những luận chứng kinh tế khả thi để trình cho sở, ban, ngành để xin cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, có thể mở tài khoản vốn để họ đầu tư một cách hiên ngang khi đầu tư vào Việt Nam. Hay tư vấn cho họ để sử dụng đồng tiền đầu tư đúng quy phạm pháp luật ở Việt Nam, khi có lợi nhuận tại Việt Nam thì họ lại tiếp tục đầu tư mở rộng. Đặc biệt là những nhà đầu tư Hoa Kỳ, và sắp tới đây luật sư KA nhắm tới thị trường Hoa Kỳ, nhắm tới những doanh nhân Hoa Kỳ là những người muốn đầu tư vào Việt Nam. 

Luật sư KA sẽ phụ trách về mảng đầu tư này để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nhà đầu tư này. Cũng như xây dựng hệ thống văn bản tư vấn pháp lý cho họ để thực hiện dự án đầu tư một cách công khai, minh bạch trên nền tảng KA BLOCKCHAIN. Từ đó, lành mạnh hóa môi trường đầu tư và đem hàng loạt các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để mang nguồn lực đầu tư vào Việt Nam, giúp phát triển dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp và hàng loạt các lĩnh vực khác. 

Đó là điều mà KA mong muốn, tạo cơ hội cho luật sư có kiến thức uyên bác về quốc tế, chuyên về các mảng đầu tư để giúp cho các nhà đầu tư trên thế giới mang nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực, tạo cơ sở hạ tầng cho các ngành nghề chủ lực của Việt Nam để phát triển, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, để đào tạo con em có điều kiện tiếp cận nền giáo dục của các nước phát triển như Singapore, và từ nền giáo dục của các nước này để phát triển, lan tỏa trên toàn thế giới. 

Từng bước trở thành những cử nhân luật, thạc sĩ luật, tiến sĩ luật và có thể hành nghề luật sư tại các nước sở tại để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những doanh nghiệp Việt Nam khi đã hội nhập quốc tế. Không những vậy, ngay cả khi các bạn sinh viên có đam mê với nghề luật đều có thể có cơ hội trở thành luật sư KA để thực hiện sứ mệnh của luật sư. 

Chia sẻ