Quay lại
Tin tức pháp lý
12/21/2022, 3:30:00 AM

Sự ra đời của nghề Luật sư

Như đã biết, nghề luật sư của chúng ta cho đến ngày hôm nay đã trải qua một lịch sử rất dài, bắt đầu hình thành từ thời Hy lạp cổ đại (khoảng 3500-3000 năm trước CN) và phát triển vào thời Trung đại (khoảng Từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 15 sau CN).

Vào thế kỷ V trước Công nguyên, trong nhà nước Hy Lạp cổ, tổ chức toà án hình thành và việc xét xử có sự tham gia của mọi người dân. Lúc này, nghề luật sư chưa thực sự tồn tại. Nguyên cáo hoặc bị cáo có thể tự trình bày ý kiến, lý lẽ của mình trước Toà dựa trên gợi ý từ bài diễn văn của một người biện sư nào đó, vị biện sư là người được coi như làm công việc viết hộ văn bản cho người khác hoặc nhờ người khác có tài hùng biện trình bày hộ ý kiến, lý lẽ trước Toà. Đây là hình thức sơ khai đầu tiên của nghề Luật sư trên thế giới. Thời kỳ Đệ tam Cộng Hòa (1870 – 1940) là thời kỳ phát triển rực rỡ của giới Luật sư Pháp. Trong số 23 Tổng thống thời kỳ này thì có 11 người là Luật Sư. 

Tại Việt Nam, ngành luật nói chung cũng như nghề luật sư nói riêng tại Việt Nam chủ yếu hình thành dưới thời  Pháp thuộc. Hoạt động luật sư ở Việt Nam đã có từ trước Cách mạng tháng 8/1945. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, bộ máy tư pháp được tổ chức lại. Chỉ hơn một tháng sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46/SL ngày 10-10-1945 về tổ chức đoàn thể luật sư và khi Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 ra đời đã khẳng định quyền tự bào chữa hoặc mượn luật sư bào chữa là một trong những quyền quan trọng của bị cáo. 

test_ec7cb0735a.jpg

Có thể nói, luật sư là một trong những nghề “cổ” nhất trên thế giới và dành cho những ai thật sự có niềm đam mê với nghề này, nó gắn với việc thi hành và áp dụng pháp luật và hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư cũng là một nhu cầu tất yếu của xã hội hiện đại, giúp cho các sinh hoạt pháp lý của cộng đồng đạt được các mục tiêu mong muốn.

Nhìn chung, vai trò và vị trí của luật sư hiện nay luôn được diễn giải xung quanh sứ mệnh góp phần bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý và hướng dẫn khách hàng hướng tới tuân thủ pháp luật ứng với các hoạt động tranh tụng và tư vấn pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ và đây cũng chính là mục tiêu đặt ra cho luật sư của King Attorney nói riêng và những người muốn trở thành luật sư của King Attorney nói chung. 

Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm, nghiên cứu các văn bản luật chuyên ngành tại nút Luật chuyên ngành (được gọi KA Blockchain) trên App King Attorney và/hoặc website appka.vn - đây là nền tảng mạng xã hội kết nối luật sư, trọng tài viên trong nước và quốc tế thuộc Công ty CP King Attorney Blockchain.

Chia sẻ