Quay lại
Tin tức pháp lý
10/12/2022, 6:30:00 AM

Luật sư gia đình

Bên cạnh luật sư doanh nghiệp thì có luật sư gia đình. Mỗi gia đình là một thành tố của xã hội,  một gia đình có thịnh vượng thì xã hội mới thịnh vượng. Dân giàu thì nước mới mạnh, quốc thì có quốc pháp, gia thì có gia quy. Gia quy là những quy định của gia đình, nhắm tới gia đình cần những luật sư gia đình về các vấn đề hợp đồng, mặt bằng, mua bán, tranh chấp nội bộ gia đình hay tài sản thừa kế thì cần tới luật sư tư vấn gia đình để tránh những rủi ro xảy ra khi đi giao kết hợp đồng với bên khác. 

Và những luật sư này có trách nhiệm bảo vệ các thành viên trong gia đình khi có xung đột, mâu thuẫn xảy ra. Luật sư gia đình sẽ cảnh báo những rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với các thành viên, con cái, cha mẹ khi họ có những mầm mống vi phạm pháp luật, vượt ngưỡng cho phép của xã hội.

 Luật sư sẽ soạn thảo những văn bản pháp luật giúp cho các gia đình khi mà họ là những người đi làm không có thời gian để tìm hiểu về pháp luật. Họ sẽ giao hết cho luật sư KA để luật sư lo hết về mảng luật sư gia đình. Đây là điều mà KA hướng đến không chỉ cho riêng luật sư KA mà còn cả những bạn trẻ đam mê với nghề đều có thể trở thành một luật sư gia đình, một luật sư KA trên nền tảng luật chuyên ngành và đặt dưới sự điều phối của công nghệ BLOCKCHAIN. 

test_76fca7aa0d.jpg

Ở các nước phát triển, hình ảnh một luật sư luôn gắn liền với gia đình như là thành viên. Khi những luật sư nghiên cứu về mảng này, ở các nước phát triển, hình ảnh một luật sư luôn gắn liền với gia đình như là một thành viên. Ở đó, tất cả mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống hằng ngày của gia đình và của thành viên đều do luật sư gia đình đại diện giải quyết.

Đặc biệt, đối với các nước tư bản như Hoa Kỳ, một gia đình sẽ có một vị bác sĩ chăm lo về rủi ro sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, và một vị luật sư riêng dành cho những vấn đề liên quan đến pháp lý. Nếu luật sư gia đình có vi phạm thì sẽ bị xử lý, răn đe rất nặng nề theo luật pháp Hoa Kỳ. 

Ở Việt Nam thì bác sĩ gia đình thì đã quen thuộc với người dân, tuy nhiên luật sư gia đình còn khá mới mẻ. Trong tương lai, dưới sự vận động của xã hội cộng với sự phát triển của kinh tế thì không xa, hình ảnh luật sư gia đình sẽ gắn liền với mọi đời sống của người dân Việt Nam. Bác sĩ chăm lo sức khỏe, bảo vệ  sự sống bằng sinh lý, ông luật sư lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, bảo vệ sự sống bằng pháp lý. Xã hội càng văn minh thì vai trò của bác sĩ và luật sư càng chiếm một vị thế quan trọng. 

Chính vì vậy King Attorney Blockchain hướng đào tạo hàng loạt luật sư chuyên ngành là những luật sư gia đình phụ trách chuyên môn hóa trong số 163 luật chuyên ngành của Việt Nam để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho  đình  của mình không “mắc bệnh pháp lý”. Sau khi được luật sư tư vấn, khách hàng hiểu đúng các quy định của pháp luật dân sự, từ đó có quyết định ứng xử đúng pháp luật, tận dụng cơ hội, tránh rủi ro pháp lý và bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Chia sẻ