Quay lại
Tin tức pháp lý
12/19/2022, 3:00:00 AM

Luật chuyên ngành

Luật chuyên ngành là những văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh đối với một ngành, một lĩnh vực pháp luật nhất định trong hệ thống pháp luật được tập hợp theo từng lĩnh vực pháp luật. Hiện tại, KA đã xây dựng và đang cập nhật hệ thống pháp luật chuyên ngành trên nền tảng công nghệ BLOCKCHAIN, thông qua đó sẽ tập hợp toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam. 

Hiện tại Việt Nam có hơn 163 luật chuyên ngành và các văn bản dưới luật, nghị định, thông tư… Các bạn có quyền tải về và in ra để sử dụng phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu pháp luật. Như vậy, luật chuyên ngành cần phải có đội ngũ luật sư chuyên môn hóa. Ở các nước tư bản như Anh, Mỹ,...luôn có những luật sư chuyên môn hóa về lĩnh vực của mình như luật sư chuyên về đất đai, luật sư chuyên về hôn nhân gia đình... Và khi thân chủ có yêu cầu về một lĩnh vực khác nào đó như ngân hàng chẳng hạn, thì các luật sư chuyên về ngân hàng sẽ được giới thiệu để tư vấn và hỗ trợ dịch vụ pháp lý. 

test_030788db3e.jpg

Có thể thấy, pháp luật ở một số nước, đặc biệt là pháp luật ở các nước theo hệ thống dân luật (Civil Law - truyền thống pháp điển hóa) đều quy định nguyên tắc “ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành trước luật chung” và nguyên tắc “ưu tiên áp dụng luật được ban hành sau (trong trường hợp văn bản do cùng một  chủ thể ban hành)”. Việc duy trì và kết nối giữa hai nguyên tắc này để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật được các nước áp dụng rất chặt chẽ, nhằm đảm bảo hệ thống luật chuyên ngành được áp dụng ưu tiên trong việc áp dụng thực thi pháp luật đến đời sống. Nâng cao tầm quan trọng và vai trò chủ đạo của luật chuyên ngành trên nền tảng KA Blockchain đối với người dùng mà trên App King Attorney hay website - appka.vn thể hiện tại Nút Luật chuyên ngành (hay được gọi là KA-Blockchain). Đây là nền tảng mạng xã hội kết nối luật sư, trọng tài viên trong nước và quốc tế. Nền tảng này được quản trị và phát triển bởi Công ty CP King Attorney Blockchain.

Chia sẻ