Quay lại
Tin tức
2/8/2022, 4:00:00 AM

Giới thiệu về Công ty Cổ phần King Attorney Blockchain

Blockchain là hệ thống cơ sở dữ liệu cho phép lưu trữ và truyền tải các khối thông tin (block) được liên kết với nhau nhờ mã hóa. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. 

Có thể nhận thấy rằng, tiềm năng của các hệ thống dựa trên Blockchain được công nhận ngày càng nhiều. Dù xuất hiện đã hơn 10 năm nhưng công nghệ Blockchain được đánh giá là sẽ có những bước tăng trưởng nhất định. Đây vẫn là nền tảng cho nhiều ứng dụng mới ra đời.

Ứng dụng nền tảng đó, CÔNG TY CỔ PHẦN KING ATTORNEY BLOCKCHAIN (KA BLOCKCHAIN) được thành lập nhằm mục đích hướng tới xây dựng nền tảng luật chuyên ngành để cộng đồng luôn có một không gian pháp lý, nâng cao chuyên môn về lĩnh vực luật chuyên ngành, minh bạch hóa trong vấn đề tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đồng thời cũng là một kho dữ liệu để các cá nhân đam mê với nghề luật có tiền đề tốt nhất.

KA BLOCKCHAIN mong muốn rằng nền tảng Blockchain sẽ giúp cho các luật sư hoạt động, hành nghề một cách linh hoạt ngay cả khi làm việc tại nhà, đồng thời, cũng là để cho các luật sư giỏi có thể hưởng được quyền lợi, tạo nền tảng để giúp cho hàng loạt luật sư trở thành luật sư KA, giúp cho xã hội ngày càng tốt hơn, vận dụng pháp luật vào cuộc sống tốt hơn. 

KA-BLOCKCHAIN tiến tới là nền tảng sàn thương mại điện tử dành cho luật sư trong số hơn 16.000 luật sư và hơn 1.300 tổ chức hành nghề luật sư trong cả nước và trọng tài viên trong số hàng ngàn trọng tài viên hiện nay tại Việt Nam tác nghiệp và phát huy tài năng của mình. Cộng đồng người dùng trong và quốc tế có cơ hội để lựa chọn và đánh giá tài năng của các luật sư, trọng tài viên chuyên môn hoá về lĩnh vực chuyên môn của mình. Ví dụ: lĩnh vực hình sự sẽ có hàng chục, hàng trăm luật sư tài giỏi cả nước để người dùng lựa chọn và đánh giá sau khi thực hiện dịch vụ tư vấn. 

Chia sẻ