Quay lại
Tin tức pháp lý
12/8/2022, 5:00:00 AM

ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

  1. Giá trị của quy tắc đạo đức và ứng xử nghề Luật sư

Luật sư là một trong những ngành nghề cao quý và được kính trọng trong xã hội hiện nay. Khác với những ngành nghề khác, quy tắc đạo đức và ứng xử khi hành nghề được chính thức công nhận thành văn chứ không chỉ là những quy tắc “ngầm hiểu”, có giá trị ràng buộc đối với luật sư chứ không chỉ là việc lựa chọn thực hiện hành động hay không. Quy tắc đạo đức và ứng xử hành nghề luật sư luôn đóng vai trò quan trọng trong quãng đường sự nghiệp của luật sư, đây cũng là thước đo nhân cách và đánh giá sự chuyên nghiệp của một luật sư. 

Trong quá trình tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ, luật sư luôn phải lấy đạo đức đặt lên hàng đầu. Khi hành nghề  thì luật sư phải có cam kết và tuyên thệ sẽ cống hiến cho xã hội, luật sư phải có bổn phận bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để giữ gìn uy tín nghề nghiệp, nhưng những điều này cũng chỉ là nền tảng cơ bản của đạo đức và ứng xử hành nghề luật sư. 

Hiện nay, có 32 Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (Ban hành theo Quyết định số 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng luật sư toàn quốc). Trong đó, luật sư phải “tận tâm với khách hàng, không phản bội khách hàng, bảo vệ tốt nhất lợi ích của khách hàng cũng như bảo vệ công lý và nhà nước pháp quyền” là những vấn đề cốt lõi trong đạo đức và ứng xử hành nghề của luật sư.

test_769f1d5ffe.jpg

  2. Liên hệ đến vai trò của King Attorney Academy 

Học viện KA ACADEMY luôn nhắm tới việc mời những luật sư có tâm, có tầm cống hiến cho xã hội sẽ cùng tham gia hệ thống kinh doanh tự động của luật sư để những luật sư đó chủ động đem về nguồn thu nhập cho chính mình và cũng góp phần trao đi những tinh hoa, kiến thức của mình cho cộng đồng, cho xã hội. Bên cạnh đó, App King Attorney - một ứng dụng luật sư 5.0, được phát triển bởi KING ATTORNEY với nhiều tiện ích tra cứu, tư vấn và đào tạo luật, đặc biệt là phần ĐƯƠNG SỰ để người sử dụng ứng dụng có thể dễ tra cứu, nghiên cứu và tìm hiểu. 

KA ACADEMY và đội ngũ của mình mang một sứ mệnh xây dựng hệ thống kinh doanh tự động của luật sư như thế nhằm cho các luật sư có kinh nghiệm có thể khai dân trí người dân, khai dân trí tư vấn pháp luật cho những doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra thưa kiện và thua kiện, bởi không chỉ dẫn đến thiệt hại về kinh tế và còn ảnh hưởng đến uy tín và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là điều mà KA ACADEMY cùng với đội ngũ hướng tới và luật sư tham gia vào hệ thống này là dựa trên nền tảng của đạo đức, trên nền tảng tuân thủ theo nguyên tắc ứng xử của đạo đức hành nghề luật sư.

Chia sẻ