Quay lại
Tin tức pháp lý
12/7/2022, 3:30:00 AM

Bị thu hồi sổ hộ khẩu thì làm CCCD gắn chíp như thế nào?

Hiện nay, vấn đề cấp căn cước công dân gắn chip nhưng đã thu hồi sổ đỏ là một trong những vấn đề nóng hổi và nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Theo quy định của Luật cư trú 2020, sau ngày 31/12/2022 các giấy tờ bao gồm sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng mà thay vào đó tất cả thông tin liên quan sẽ được cập nhật, điều chỉnh thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tức chuyển đổi số hóa về quản lý xã  hội. Mỗi nơi đều phải có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh thông tin người dân vào phần mềm cơ sở dữ liệu về cư trú do địa phương đang quản lý. Do vậy, nếu người dân muốn thay đổi hay tiếp cận mọi thông tin liên quan đến mình thì đều được giải quyết một cách dễ dàng hơn. 

test_6dd2ffc3c8.jpg

Như vậy trong trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu thì người dân sẽ thực hiện cấp CCCD gắn chíp như thế nào?

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 60/2021/TT-BCA thì theo đó khi công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ phải xuất trình giấy tờ chứng minh khi làm CCCD gắn chíp, nghĩa là nếu công dân bị thu hồi Sổ hộ khẩu và không có thông tin trong Cơ sở dữ liệu về quốc gia về dân cư thì không thể làm CCCD. Tuy nhiên, tại Khoản 3 Điều 38 Luật cư trú 2020 quy định: Khi cơ quan thu hồi sổ hộ khẩu thì phải điều chỉnh, cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu về cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu.

Như vậy, khi sổ hộ khẩu bị thu hồi thì thông tin cá nhân đã có sẵn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì việc làm CCCD gắn chíp vẫn thực hiện bình thường.

Căn cứ pháp lý:

Luật Cư trú số 68/2020/QH14 của Quốc hội ngày 13/11/2020;

Thông tư 60/2021/TT-BCA của Bộ Công an ngày 15/05/2021 quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân;

Chia sẻ