Quay lại
Tin tức
2/10/2022, 2:00:00 AM

Giới thiệu về Công ty Cổ phần King Attorney Meta

Gần đây, mọi người đã nghe nhiều về cụm từ “Metaverse” thì Metaverse đã được đề cập đến từ 30 năm trước bởi một nhà văn người Mỹ. Tiền tố “Meta” trong tiếng Hy Lạp nghĩa là “Sau” hoặc “Vượt ra ngoài”, có thể dịch nghĩa là “Siêu”, là một tiền tố có nghĩa là “Toàn diện hơn” hoặc “Vượt qua”. Chung quy lại, Metaverse là một vũ trụ do máy tính tạo ra và nó tồn tại song song với cuộc sống thật với mục đích kết nối cộng đồng người dùng. Ví dụ nhiều người ở nhiều quốc gia khác nhau có thể tham dự chung một buổi biểu diễn nghệ thuật (ca, múa, hòa nhạc,...). 


Trong Metaverse thì mọi thứ đều được kết nối với nhau và đó là cơ chế được ứng dụng để thành lập nên CÔNG TY CỔ PHẦN KING ATTORNEY META (KA META). KA META được thành lập nhằm mục đích tạo nên một cộng đồng kết nối pháp luật của các quốc gia. Khi đó, pháp luật không còn riêng lẻ nữa mà mang tính chất kết nối toàn cầu.

KA META tạo nên một cộng đồng, một hệ thống pháp luật khổng lồ, tạo nền tảng để kết nối luật pháp của các quốc gia. Và những luật sư phải nắm được kiến thức chuyên môn, phải giao thoa, học hỏi và kết nối thêm nhiều luật sư của các quốc gia khác, góp phần hiểu biết thêm về văn hoá, hệ thống pháp luật nước bạn, từ đó tạo tiền đề tốt cho sự giao thoa, kết nối các luật sư.

Chia sẻ